Övernattning på egen verksamhetsort

Spara favorit 24 mar mars 2017

Skatteverket skriver i sina rekommendationer att övernattning på det egna tjänstestället inte är skattepliktigt om övernattningen är motiverad av tjänsteutövningen.

Enligt Skatteverkets uppfattning utgör logi under en pågående tjänsteresa, där övernattningen är motiverad av tjänsteutövningen, inte någon skattepliktig förmån för den anställde oavsett om övernattningen sker inom eller utom hans vanliga verksamhetsort. En sådan övernattning, som således sker på annan plats än den anställdes bostad, kan inte sägas innebära någon inbesparad levnadskostnad för den anställde.

Länk till skatteverket:

http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/324518.html

Denna nyhet är riktad till: Chefsforum, EKO, PER

Skapad av Karin Selling

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu