Master by Research-dagen 9 november.

Spara favorit 9 feb februari 2017

Hej alla! Vid programrådets möte 2 februari sattes ett preliminärt datum för 2017 års upplaga av ”Master by Research-dagen” till 9 november.

Hej alla!
Vid programrådets möte 2 februari sattes ett preliminärt datum för 2017 års upplaga av ”Master by Research-dagen” till 9 november.
 
Något detaljerat upplägg är förstås inte klart ännu men förslagsvis fortsätter vi med ett liknande upplägg som tidigare år (muntliga och posterpresentationer, samt gemensam lunchmacka i samma lokal). Några studenter gav som feedback vid 2016 års MbR-dag att de gärna ville ha en bredare åhörarskara, exempelvis fler studenter och lärare. Vi kan givetvis annonsera bredare, informera på webben etc, men då behöver vi er hjälp att nå ut med budskapet och kanske behöver vi även korrigera upplägget vad gäller fika och lunch (beroende på budget).
 
Vi kommer att återkomma till agendan för MbR-dagen under årets möten.

Denna nyhet är riktad till: CHE

Skapad av Erik Hedenström

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu