Kickis veckoinfo v. 7 - uppdaterad

Spara favorit 13 feb februari 2017

Uppdatering:
Victoria arbetar hemifrån denna vecka pga personliga skäl. Hon nås via epost och tel.

Avdelningsövergripande
- Kom ihåg att fyllt i arbetsmiljöenkäten om ni inte redan gjort det
- Påminner även om att fylla i flexrapporten för januari
- Jag har nu tagit beslut om anställning för den tjänst som vi har haft ute som forskningskommunikatör på STC. Maria Rumm fick tjänsten och anställningen gäller tom aug 2018. Ev kommer delar av hennes tid att bokas upp på andra forskningsprojekt (andra forskningsmiljöer), jag återkommer i så fall om hur det blir.
- Vi har bildat en liten grupp som kommer att arbeta med upphandlingen av reklambyrå. Det arbetet måste sätta igång i vår för att vi ska ha nytt avtal på plats till hösten. I gruppen, som leds av mig, ingår Anna, Elin, Anders M, Matilda, Mats och till första mötet kallar jag även Marlene, Bengt och Krister. Vi behöver nämligen bestämma vad avtalet ska innefatta: ska digital kommunikation ingå eller inte. Kallelse kommer inom kort!
- Ang filmkompetens kan jag berätta att jag har dialog med MKV och DES som ju både ha kompetens och utrustning i film. Min tanke är att vi ska kunna delfinansiera en av deras resurser som kan jobba för oss. Jag tror nämligen inte att vi har budget på kort sikt för att anställa en på heltid, utan min tanke är att kanske börja med 20-40% samtidigt som vi lär oss själva och utvärderar vårt faktiska behov. Just nu finns det dock ingen ledig resurs, men jag fick besked för ett tag sedan om att det ska anställas en ny lärare i journalistik inom kort och då skulle den personen kunna jobba del av sin tid för oss. Fortsättning följer! Apropå film – ser fram emot den italienska cyklisten på alla hjärtans dag ;-) - håll utkik på Facebook!

Praktikanter
Hanna, Eva och Antonia har nu gjort hälften av sin praktikperiod. Vi behöver fler kortare uppdrag för att de ska få testa på lite fler saker. Skriv in i dokumentet under Kommunikation/Avdelningen/Praktikanter eller prata med Marlene, Rebecka eller Krister. Vi handledare har uppmanat dem att boka in en halvtimme med er kommunikatörer för att de ska få ställa lite frågor kring ert jobb, hur ni hamnade här, vad ni gjort innan, om ni har några tips och råd inför kommande karriär osv.

Studentkommunikation
Vi jobbar på med kampanjer och andra studentrekryteringsaktiviteter för programmen.
Onsdag 

1 februari gick 16 antal studentambassadör en utbildning i presentationsteknik i Sundsvall. Fokus var på att göra intryck, aktivera publiken, kroppsspråk och tilltal. Utbildare var regissör Maria Stregnell. Det var en rolig och lärorik dag. Efteråt var studentambassadörerna pigga och skrev upp sig på flera av vårens kommande uppdrag. Flera var intresserade av att vara Följ en student-studenter. Utbildningskommunikatörerna har fått särskilt mejl med namn. Nästa studentambassadörsutbildning blir i början på höstterminen. Inför den kommer en nyrekrytering att ske. Våra praktikanter, Antonia, Hanna och Eva, som även var med på utbildningen, genomför just nu en undersökning som ska ligga till grund för kommande rekryteringsprocess. Det går redan nu att anmäla intresse för att bli studentambassadör. https://www.miun.se/bli-studentambassador.

För två veckor sedan gick inbjudan om gymnasiebesök ut till gymnasieskolorna, främst till rektorer och studievägledare. Vi erbjuder tre typer av besök:
Standard besök – Studentambassadör ger allmän information
Samhällsvetarbesök – Allmän information men med fokus på samhällsvetarutbildningen
Besök av IT-företag – Ett IT-företag besöker skolan och pratar om IT och IT-utbildningar.

Några anmälningar på besök har kommit in.  I början på kommande vecka kommer rundringning att börja. https://www.miun.se/gymnasiebesok
Lista med befintliga studentambassadörer finns på L:\Kommunikation\studentrekrytering övergripande\studentambassadörer. Kontakta Rebecka om ni vill anlita dem till något.

Vepor till ett nytt tillfälligt monterkoncept har köpts in. Det är vepor som monteras på samma ställning som den blå väggen som vi har sedan tidigare. Även två nya matchande rollups finns, en i Östersund, en i Sundsvall. Den stora väggen finns i Sundsvall.

Universitetskommunikation
Delar av Umeå universitets kommunikationsavdelning, de som jobbar med internkommunikation/intranät, webb och språk, besöker oss måndag–tisdag, lunch–lunch, för erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Bengt, Krister, Eva, Marlene, Kristina och jag deltar.

Forskningskommunikation
Inom ramen för projektet med att utveckla webbens forskningssidor så kommer det från och med nu och fram till den 14 mars att finnas en pop up-enkät på miun.se/forskning. Syftet med den är att göra en ”nollmätning” för att få veta lite mer om vilka som besöker forskningssidorna, vad de söker och hur de uppfattar informationen. Tanken är att upprepa enkäten om ca ett år för att då kunna få en indikation på hur kommande utveckling av forskningssidorna faller ut. Undersökningen genomförs med ”User reports” fria enkätverktyg vilket innebär en del begränsningar såsom att ordningen på frågorna slumpas ut, antalet svarsalternativ är begränsat till 6, vissa bakgrundsfrågor är fasta och att det ej går att ha fritextsvar.

STC kommer att arrangera en endagskonferens den 10 maj med temat ”Smart industri”. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har precis tackat ja till att medverka.

RCR kommer nästa år i juni (midsommarveckan) att stå värd för den stora och årligen återkommande konferensen för Society for Risk Analysis Europe.
Den här veckan är det byggstart för RCR-labbet (krislabbet) som innebär en omfattande ombyggnad i hus P, Campus Östersund. Det ska användas för såväl utbildning som forskning. I labbet kommer det att kunna skapas realistiska miljöer för krisövningar, exv kommer det gå att simulera en jordbävning. Hanna har förberett en webbsida som kommer släppas inom kort där man kommer att kunna följa bygget. Labbet ska vara klart till höstterminsstarten, men med officiell invigning senare under hösten.

Denna vecka är jag på plats i Sundsvall hela veckan. På onsdag börjar en ledarskapasutbildning inom genus och mångfald som arrangeras av lika villkorgruppen – jag har anmält mig till den och ser fram emot detta. Jag berättar löpande om detta.
Ha en fin vecka!

Denna nyhet är riktad till: KOM

Skapad av Kicki Strandh

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu