Forskarstuderande: Nordeastipendiet - deadline 28/4!

Spara favorit 27 feb februari 2017

Nordeas Norrlandsstiftelse utlyser resestipendium till forskarstuderande vid Mittuniversitetet avsett för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige.

Stipendiet ska användas i samband med studier/forskning utanför Sveriges gränser senast nästkommande läsår efter stipendiebeslut. Ändamålet ska vara att främja det vetenskapliga arbetet och forskningen samt vara till gagn för regionen. Den totala stipendiesumman är 100 000 kronor. Flera stipendier kan utdelas inom denna ram. Forskarstuderande står själva för ansökan. Sista inlämningsdag är 28/4.

Bilaga:

Nordeastipendiet 1702.docx

Denna nyhet är riktad till:

Skapad av Fredrik Ståhl

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu