Forskare: Bureanska fondens vetenskapliga pris

Spara favorit 27 feb februari 2017

Särskilt goda vetenskapliga prestationer inom Mittuniversitetet kommer ifråga för priset. Nominering kan ske inom alla ämnesområden inom universitetet och ska avse prestationer som utförts under 2016 eller 2017.

Nominering för vetenskapliga prestationer görs av avdelningarna, genom avdelningschefens försorg. Nominering ska senast den 30 maj ha inkommit till Mittuniversitetets registrator, märkt med dnr MIUN 2017/521. Vid nomineringen ska bifogas en motivering till nomineringen. Det som kan komma i fråga för priset ska vara en vetenskaplig prestation med hög kvalitet. Det kan vara en vetenskaplig artikel, ett patent, forskning som särskilt uppmärksammats utanför Mittuniversitetet, mm oavsett på vilket sätt den kommit till uttryck. Priset för särskilt goda vetenskapliga prestationer uppgår till 20 000 kr.

Bilaga:

Bureanska utlysning 1702.docx

Denna nyhet är riktad till:

Skapad av Fredrik Ståhl

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu