Avdelningsdagar i Hassela 16-17/3

Spara favorit 9 feb februari 2017

Här kommer lite information om avdelningsdagarna i Hassela 16-17/3. Viktigast att notera är att eventuell frånvaro meddelas senast 14/2. N.B. An English translation will be sent out via e-mail.

 

DELTAGANDE

Som informerades om på förra veckans APT så betraktar vi närvaro vid avdelningsdagarna i Hassela som obligatorisk om man inte har goda skäl att frånvara. Vi måste snart lämna ett preliminärt deltagarantal till konferensanläggningen och ni behöver därför meddela senast tisdagen den 14/2 om ni redan nu vet att ni inte har möjlighet att delta. Meddela i så fall detta till mig via mail med kopia till Annika. För doktorander ska handledare vara tillfrågad och denna ska även få en kopia på mailet. Har man enbart möjlighet att delta en av dagarna så behöver vi veta vilken, samt om de som bara deltar första dagen stannar över middag. 

 

TRANSPORT

Vi har inte satt något detaljerat program än, men vi planerar att åka från Miun med hyrda minibussar 9.00 den 16/3 för att komma hem igen senast 15.30 den 17/3. Det kommer även att gå en bil/buss från Härnösand, och vill man hellre åka med denna så behöver vi veta detta. Detsamma gäller om man avser att ta sig till Hassela på annat sätt. Mao. meddela om ni inte vill åka med minibussarna från Sundsvall.  

 

KOST
Meddela behov av specialkost till Annika.  

 

ÖVRIGT

Ta med kläder för uteaktivitet samt ett gott humör. Det kommer även att finnas utrymme för egna aktiviteter mellan 17.00 och 19.30 den 16/3, se http://hasselaski.se/aktiviteter/ för erbjudanden. Mer detaljerat program kommer senare. 

 

Hälsningar,

Patrik

 

Denna nyhet är riktad till: IST

Skapad av Patrik Österberg

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu