Nu är den psykosociala arbetsmiljöenkäten här!

Spara favorit 30 jan januari 2017

Den 29 januari fick du medarbetarenkäten i din mejl från adressaten ”Quicksearch”. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och du gör det genom att öppna mejlet och klicka en gång på den bifogade länken som gör att du kommer in i själva enkätformuläret.

Därefter är det bara att följa instruktionerna. Enkäten kommer att vara öppen fram till och med den 12 februari.

Kom ihåg att du är absolut anonym i denna undersökning.

Hur kan undersökningen vara anonym när den kommer via mejlen?

Mejladresserna skrivs in i Quicksearch system och får där ett indexerat nummer. När Quicksearch sedan genomför ett utskick av undersökningen sker det via de indexerade numren. Det innebär att Quicksearch aldrig kan se kopplingen mellan nummer och mejladress, men det möjliggör för databasen att stämma av om alla utskickade undersökningar har erhållit svar.

Exempel: mejladressen pelle.pennan@bok.se erhåller index nr. 55. När undersökningen sänds ut ser systemet att nr 55 har erhållit en undersökning. Pelle Pennan svarar på sin undersökning och då registreras att svar från index nr. 55 har inkommit. När påminnelser ska gå ut jämförs svarsindex nr. med de utskickade numren. Saknas svar från något index söker databasen själv kopplingen till mejladressen och sänder en påminnelse. Hanteringen sker med automatik utan mänsklig inblandning. Dessutom ligger databaserna bakom säkra spärrar på servrar hos Quicksearch, vilket gör att Quicksearch kan garantera att ingen utomstående har tillgång till informationen.

Tack för din medverkan!

Denna nyhet är riktad till: Sundsvall, Östersund, DES, EHB, MKV, FSCN

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu