Kickis veckoinfo v.3

Spara favorit 16 jan januari 2017

Årets första veckoinformation

Avdelningsövergripande
FSCN har tagit tillbaka sin ökning av kommunikationsstöd från mars pga missad finansiering. Det betyder att den tjänst som nu är ute enbart gäller STC, tanken var ju först att den skulle delas mellan STC (80%) och FSCN (20%). STC har finansiering på heltid tom aug 2018 så som tur är påverkade det inte tjänstens omfattning.

Några rutinpåminnelser:
- Kom ihåg att fylla i flexmallen för december ni som ännu inte har gjort det! Jag har även skapat ett nytt flexdokumnet för 2017. Ni får själva flytta över aktuell siffra när ni fyller i för januari (det står 0 på alla nu)
- Jag har skapat ett nytt ledighetsdokument som ni kan fylla i önskemål om ledighet under vårterminen.
- Påminner även om husansvarsrutinen: nu inför terminsstart ska alla har gått igenom sina resp hus och uppdaterat materialet. Se bilaga.

Några personalfrågor:
- Vi hälsar Linda Andersson tillbaka från föräldraledighet, så roligt att ha dig här igen! Linda kommer att arbeta främst som kommunikatör för utbildningar och med digital utbildningsinformation
- Linda Jensen kommer att få ett barn till i april så hon kommer tillbaka till oss tidigast i aug 2018 och då på deltid. Stort grattis till Linda!
- Idag börjar våra tre praktikanter: Hanna och Antonia i Sundsvall och Eva i Östersund. Vi återkommer med mer info om deras introduktion och arbetsuppgifter.

Almedalen
Vi kommer ju att vara på Almedalen och ha seminarier under en heldag den 5 juli. Det är jag, Johan, Anders och Rebecka som jobbar i projektet. Att rådda på plats kommer Johan och Rebecka att göra, men vi kommer att behöva 1-2 personer till som hjälper till under den dagen. Hör av er till mig via epost eller muntligen om du är intresserad av att åka till Almedalen och dels hjälpa till den 5, dels vara där någon dag för att delta på semianrier som en del av din kompetensutveckling. Vi har boendet hela veckan så vi har alltså möjlighet att till en låg kostanad (resan) erbjuda fler att åka ner. Det är ett stort och intressant utbud för kommunikatörer men också om man vill delta i samtalet om högskolepolitik. Säg till mig senast den 31 januari!

Normkritisk kommunikation
Vi har ju det som tema på våra avdelnignsdagar i mars, men jag har även fått inbjdaun till en utbildningsdag med detta tema. Se inbjudan härLyssna! Säg till om du vill gå!

Studentkommunikation
Vi har ändrat fördelning av program mellan Pelle och Linda A. Pelle tar tillbaka sportteknologi och maskiningenjör och Linda tar förvaltningsjuridiska från Pelle.

Nytt koncept för välkomstdagen 16 jan:
Välkomstdagen ser lite annorlunda ut jämfört med tidigare år. Istället för två dagar har vi valt att slå ihop informationspassen till en dag för att frigöra mer tid till undervisning. I stället för sedvanliga tal kommer vi också att ersätta dessa med en liten frågestund där vår moderator ställer frågor till representanter från studentkåren, Mittuniversitetet och kommunerna (Östersund resp Sundsvall). Richard, Peder och en studentambassadör. Tanken är att alla ”intervjupersoner” är uppe på scenen samtidigt, och att moderatorn växlar mellan intervjupersonerna när frågorna ställs – vi hoppas att det här ska ge dynamik och spänning i samtalet. Programmet blir mer inspiration, snarare än information.
Program Östersund: https://portal.miun.se/introduktionspaket-ostersund
Program Sundsvall: https://portal.miun.se/introduktion-sundsvall

Avslutningshögtiden:
I fredags sa vi tack och bra jobbat till våra studenter som tar examen nu. Ca 100 studenter deltog i avslutningsceremonin som hölls i Storkyrkan i Östersund respektive GA-kyrkan i Sundsvall.

Universitetskommunikation
Gruppen som jobbar med intern kommunikation och webb vid kommunikationsavdelningen i Umeå har tagit initiativ till ett erfarenhetsutbyte med oss utifrån att vi nyligen lanserat medarbetarportalen och förmodligen brottas med liknande frågor. Kicki, Marlene, Eva, Krister och Bengt kommer att ta emot dem, samt även Kristina eftersom deras språkkonsult ingår i denna grupp. Det blir ett lunch–lunchmöte den 14–15 februari i Sundsvall.

Forskningskommunikation
De särskilda forskningskommunikationssatsningar som är planerade för 2017 som fakulteterna är med och delfinansierar med 150 tkr/fakultet kommer stämmas av den 16 januari vid en dialog med dekanerna och kanslicheferna. De satsningar vi föreslår är de som finns i VP, dvs:
•Öppet hus hösten 2017 med gymnasister som huvudmålgrupp, dvs samma koncept som 2016 där vi försökte synliggöra kopplingen mellan utbildning och forskning.
•Forskarfredag 29 sep men med nytt koncept jämfört med tidigare. Tanken är att ”Nya ForskarFredag” arrangeras på båda orter samtidigt men lämnar campus och söker sig till platser där vi lättare når målgrupperna. Detta gör vi med två delarrangemang;
a) forskarföreläsningar på stan
b) forskningen besöker näringsliv och organisationer som de samarbetar med och/eller som är avnämare/yrkesverksamma inom området för deras forskning.
Tanken är att varje forskningscentrum ska arrangera en aktivitet enligt alternativ b). Koncepten innebär att vi vänder oss till andra målgrupper än vid tidigare forskarfredagar, gymnasister och skolor är ej målgrupp, utan allmänheten för delarrangemang a) samt forskningens samarbetspartners och yrkesverksamma inom aktuellt fält, för delarrangemang b).
Forskarfredag blir även en pilot för att testa om detta är ett koncept som vi ska ha som ett generellt erbjudande framåt.
•Utveckling av webbens forskningssidor så att de blir intressantare/lättsammare (mera friendly) och visar upp mer än våra forskningscentrum, exv genom temapresentationer av forskningen och taggning utifrån samhällstema. I projektet föreslås även ingå förstärkning av innehållet med text/bild/film/podd samt förbättrad forskningsinformation på engelska (ämnessidor) och översyn av hur vi på ett bättre sätt kan driva trafik till forskningssidorna på webben. 

Ja det var en hel del info denna vecka! Jag är i Östersund på torsdag, i övrigt på plats i Sundsvall. På tisdag träffar jag nya rektor Anders Fällström, vi ska diskutera kommunitakionsplan för hans introduktion.

Ha en fin vecka!

Bilaga:

N:\Kommunikation\Avdelningen\Avdelningsrutiner\Uppdatera material\Rutinbeskrivning för hantering av material och trycksaker.docx

Denna nyhet är riktad till: KOM

Skapad av Kicki Strandh

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu