Examinatorer nya tolkningar!

Spara favorit 12 jan januari 2017

Efter påtryckningar kommer nu en nytolkning av regelverket och Riksrevisionens krav. Den nya tolkningen innebär att vi kan ha examinatorer på delkurser.

Under förra året kom en revidering av regelverket om examinatorer. På många håll väcktes upprörda känslor över att den som bedömer och sätter betyg på delkurs inte är samma person som skriver under betygslistan. Diskussionerna har förts och påtryckningar gjorts för att få till stånd en förändring och nu har det kommmit. Riksrevisionen ger sitt godkännande till att vi har examinatorer på delkurser som undertecknar betygslistorna för delkurs medan kursexaminator skriver under för sammanvägningsbetyget av t ex en 30 hp kurs. Nu återstår bara en revidering av våra interna regler utifrån detta besked. Emellertid följer vi den nya ordningen från januari 2017.

 

Denna nyhet är riktad till: HUM

Skapad av Tomas Berglund

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu