Ansvarig för databasen ATLAS vid UTV

Spara favorit 3 jan januari 2017

Vi behöver en person vid vår avdelning som ansvarar för ATLAS

ATLAS är den databas där våra kursplaner administreras. Tidigare har Annki Jansson skött databasen men beslut har tagits om att denna syssla numera ska ligga på avdelningarna. Vi behöver därför någon som kan arbeta med ATLAS. Uppdraget är på 10 procent. Hör av er till Annki eller Marie för mer information om uppdraget. Det är viktigt att vi får någon som tar detta uppdrag så jag hoppas att någon känner sig manand.

Anmäl ditt intresse för uppdraget till mig, senast den 20 januari. Både muntliga och skriftliga intresseanmälningar tas emot.

Bästa hälsningar

Lena

Denna nyhet är riktad till: UTV

Skapad av Lena Ivarsson

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu