30% av Mittuniversitetets forskningsresultat sprids fritt tillgängligt

Spara favorit 17 jan januari 2017

Biblioteket har gjort en analys av hur stor andel av miuns forskningspublikationer som sprids Open Access och resultatet är stadigt ca 30% de senaste åren. *)

Numera syns det i publikationslistorna på vår webb vad som är öppet publicerat – det öppna hänglåset leder direkt till publikationen i en OA-tidskrift. PDF-symbolen indikerar att det finns en fulltext i miuns arkiv DiVA. DOI-symbolen länkar till övriga artiklar på förlagens hemsidor, men där krävs att man tillhör en organisation med licens för att ha tillgång.

Det kommer att vara fokus framöver på fri tillgänglighet till både publikationer och forskningsdata. EU har rekommenderat medlemsländerna att ta fram riktlinjer och mål för open access. I Vetenskapsrådets förslag siktar man på att all vetenskaplig publicering som finansierats av offentliga medel år 2020 ska vara fritt tillgängliga senast efter 6 månader. Arbetet med former för att göra så mycket forskningsdata som möjligt öppet tillgängligt inleds så fort som möjligt, bl a genom pilotutlysningar.

Biblioteket samlar just nu kunskap kring hantering av öppna forskningsdata och medverkar också i byggande av ett nationellt konsortium för infrastuktur.

*) Vi har gjort detta genom att matcha DOAJ:s (databas över tidskrifter utan prenumerationsavgifter) innehåll mot innehållet i DiVA. Dessutom är publikationer som finns som tillgängliga i fulltext i DiVA samt artiklar i prenumerationstidskrifter där författare köpt fri tillgång till en enskild artikel medräknade.

Denna nyhet är riktad till: BIB FNT, KOM

Skapad av Britt-Marie Sohlström

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu