Välkommen till Medarbetarportalen

Spara favorit 28 nov november 2016

Från och med idag är Medarbetarportalen i drift vid universitetet. Tanken är att vi skall få enklare vägar till den information som är relevant just för oss vid HUM och dig som anställd. Mycket av information som tidigare skickats ut via e-post kommer att läggas ut som nyheter i Medarbetarportalen. Ta därför som vana att läsa av sidan varje dag. SOm ni säkert sett tidigare idag har jag ännu inte anpassat mitt informationsflöde till att gå via portalen men med tiden kommer också jag att anpassa mig. Förhoppningsvis avlastas e-posten och vi får enklare vägar att hitta intern information som vi söker. Har du förbättringsförslag? Klicka på den glada gubben till höger och lämna in din frågor eller förslag så bidrar du också till att göra portalen bättre

Tomas

Denna nyhet är riktad till: HUM

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu