APT 30/11

Spara favorit 29 nov november 2016

Nya LADOK och budget 2017

Hej! Påminner om APT denna onsdag på plan 3 i S-huset, där vi inleder med fika kl 14.30. Runt kl 15 kommer Erna Österlund och informerar om nya LADOK. I övrigt tänkte jag redovisa lite kring budget 2017 och utfallet av verksamhetsdialogen. Förhoppningsvis får vi även tid över till diskussion om diverse aktuella frågor, exempelvis hur vi bäst nyttjar denna nya portal för vår interna kommunikation. / Dan

Denna nyhet är riktad till: NAT

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu