15 nov sista dag för schemaunderlag Lp3

Spara favorit 6 nov november 2016

Sista dag för inlämning av schemaunderlag till kurser som går i Läsperiod 3 (v.3-v.11/12) är 15 nov, om studenterna ska få schemat synligt på webben enligt rektorsbeslutet som är 1 månad innan kursstart.

Schemamallar hittar du på medarbetarportalen

 

Dessa skickas via e-post till resp. ort schemasvl@miun.se eller schemaosd@miun.se där kursen ska gå. Då vi använder Nilex som ärendesystem så ser vi gärna att varje e-post bara innehåller ett schemaunderlag och att ni använder er av ärendenumret ni blir tilldelade vid ev. ändringar och tillägg genom kursens gång.

 Tack på förhand

/Schemafunktionen

Denna nyhet är riktad till:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu