Studieadministration

Spara favorit

Mall för självständigt arbete, plagigatkontroll , kursutvärdering och andra saker som hjälper din studieadministration.

På den här sidan hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen STUDIEADMINISTRATION . Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 12 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med STUDIEADMINISTRATION. Innehållet kan variera beroende på språk.

Tentamenssamordning

Här kan du söka ut tentamenstillfällen per avdelning och söka fram aktuella tentamensanslag när tid och plats är bestämd

Mall för självständigt arbete

På den här sidan finns nedladdningsbara mallar, även kallade försättsblad, för studenters självständiga arbeten. Det är kursansvarig lärares ansvar...

Kursvärderingssystemet EvaSys

På denna sida finns löpande information om kursvärderingssystemet EvaSys På Mittuniversitetet ska alla kurser genomgå en kursvärdering i samband med...

 • Schemautsökning

  09 november - 2017

  Här kan du göra olika schemautsökningar

 • Studieadministration

  03 januari - 2019

  Här hittar du information och vägledning inom området studieadministration.

 • Verksamhetsområden och basuppdrag

  20 december - 2018

  En beskrivning av STUA:s verksamhetsområden och uppdrag.

 • Välkommen till Schemafunktionen

  04 juli - 2019

  Inför höstterminen 2019 provar vi ett nytt arbetssätt för schemaläggning på Mittuniversitetet. Det syftar till att förenkla processen, både för lärare...

 • Ladok – Redovisnings-/studiedokumentationssystem

  09 maj - 2019

  Ladok är vårt studiedokumentationssystem och ett redovisningssystem som omfattar studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Mittuniversitet...

 • Atlas - Utbildningsdatabas

  12 juni - 2019

  Atlas hjälper oss att ha god kontroll och kvalitet på våra kurs- och utbildningsplaner samt att Atlas ger oss en gemensam databas för att på ett samlat...

 • Examen

  01 juli - 2019

  ...betyder bland annat det bevis som erhålls efter en genomgången utbildning. Examensbeviset intygar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper...

 • Plagiatkontroll med Urkund (för dig som är lärare)

  08 juli - 2019

  Urkund är infört på Mittuniversitetet dels för att hjälpa till i en kvalitetssäkring av utbildningen, dels för att underlätta för lärarna i deras arbet...