Lärandestöd

Spara favorit

Stöd, digitala verktyg, workshops för lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom pedagogik.

På den här sidan hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen LÄRANDESTÖD . Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 6 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med LÄRANDESTÖD. Innehållet kan variera beroende på språk.

Ny som lärare

Varmt välkommen till Mittuniversitetet! Som nyanställd har du säkert frågor och funderingar kring vilket stöd du kan få kring din undervisning. Här finner...

Workshops och handledning

Vid avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd ges ett flertal workshops för lärare som vill fördjupa sina kunskaper inom pedagogik och didaktik. För dig

Digitala verktyg

Det finns en mängd olika digitala verktyg att använda som komplement till din undervisning. För dig som jobbar mycket med distanskurser, blended learni...

Bibliotekets stöd för lärare

Utökade automatiska omlån Biblioteket använder automatiska omlån, det betyder att de böcker du lånar lånas om automatiskt

  • Undervisa tillgängligt

    07 november - 2016
  • Lärandestöd

    13 augusti - 2019

    På avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd kan du som arbetar som universitetslärare få stöd i att utveckla din undervisning och din roll som pedagog...