För chefer

Spara favorit

Olika sidor och verktyg som kan vara bra för dig i din chefsroll.

På den här sidan hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen FÖR CHEFER . Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 28 svenska sidor och 5 engelska sidor som är taggade med FÖR CHEFER. Innehållet kan variera beroende på språk.

Introduktion i ekonomi för chefer

Ekonomiavdelningen, EKO, erbjuder en heldag med utbildning i statlig redovisning/ekonomi del 1 på övergripande nivå. Dagen är främst för dig som är ny...

Personal in och ut – rutiner för beställningar och avbeställningar avseende konton och viss utrustning för anställda och "extern personal"

Chef meddelar HR-administratör om nyanställning minst tio arbetsdagar före den nya medarbetaren börjar sin anställning och får hjälp med beställning...

Chefsforum

Chefsforum genomförs fyra gånger per år. Till mötet som hålls av rektor kallas chefer med personalansvar samt representanter för Studentkårerna. Nästa Chef

Lediga anställningar

Vill du vara en stolt del i det flöde av ny kunskap och nya talanger som vi skapar? Här finner du våra lediga anställningar.

 • Bokslut

  08 november - 2017

  Mittuniversitetet har del- och helårsbokslut. Här redovisas både tidplan för respektive bokslut samt aktuella blanketter som ska användas vid...

 • Hypergene – verktyg för budget och prognos

  13 oktober - 2016

  Hypergene är ett verktyg för att stödja budget- och prognosprocesser samt den ekonomiska uppföljningen vid universitetets samtliga verksamheter. Verktyg...

 • Budgetera

  09 november - 2017

  Arbetet med budget och prognos utgår från anvisningarna i dokumenten nedan. Budget, prognos och uppföljning mot utfall görs i budget- och prognosverktyge...

 • Anställningsformer

  15 januari - 2019

  Vilka anställningsformer som är möjliga finns reglerade i lagen om anställningsskydd, LAS. De finns två typer av anställningsformer, tillsvidareanställning...

 • Medarbetarsamtal

  22 februari - 2019

  En gång per år ska du som prefekt/chef hålla ett strukturerat medarbetarsamtal med dina medarbetare. Syftet är att ni ska få en gemensam bild av...

 • Medarbetarutveckling

  29 augusti - 2017

  Alla medarbetare har en talang som kan utvecklas. En viktig roll för dig som chef är att skapa förutsättningar för dina medarbetare att bli bättre på det...

 • Ekonomi

  09 november - 2017

  Här hittar du bl a Mittuniversitetets bankgiro, VAT-nummer. Bank Danske Bank Box 7523 SE-103 92 Stockholm Bankgiro  Inbetalningar...

 • Blanketter och mallar

  06 november - 2018

  Här finns de blanketter och mallar du behöver.

 • Arbetsmiljö och lika villkor

  09 november - 2017

  Vi är varandras arbetsmiljö! Du och jag skapar tillsammans den arbetsmiljö som vi vill ha vid Mittuniversitetet! När man tänker efter är det inte mån...

 • Blanketter och mallar

  09 november - 2017

  Här finns de blanketter och mallar du behöver.

 • Retendo – verktyg för tjänsteplanering

  16 augusti - 2019

  Retendo är ett verktyg för att tjänsteplanera all personal inom Mittuniversitetet, inte bara personal som bemannar kurstillfällen inom grundutbildningen,...

 • STINA – verktyg för studentplanering och intäktsanalys

  31 januari - 2019

  STINA är ett verktyg för att stödja studentplaneringen vid universitetet samt beräkna universitetets planerade intäkter. Verktyget ska bistå ledningen me...

Visa fler