7:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar den 27-28 november 2019

Spara favorit 6 sep september 2019
50vit

Hej

Nu börjar Den Sjunde utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar att närma sig. Och vi vill se dig som deltagare på den. Konferensen hålls i Luleå den 27-28 november med ett rikt och spännande program. Förutom de över sjuttio presentationerna av lärare från olika lärosäten kommer konferensen att gästas av tre keynotes:

Suzanne Brink som är universitetslektor och ämnesföreträdare för industriell design vid fakulteten för teknik, innovation och samhälle vid Hague University of Applied Sciences. Titeln på hennes Key note är A Design Approach to Curriculum Innovation. Integrated flexible learning goals, activities and assessment. Dag Wedelin, professor vid institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers vars titel är Hur kan vi utveckla studenternas matematiska kreativitet? Och Johanna Lönngren är postdoktor vid Institutionen för Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet. Hennes key note är Wicked problems i ingenjörsutbildningen.

Mer om key notes finns på https://www.ltu.se/research/Konferenser/Aktuellt/Utvecklingskonferens2019/Keynotes

 

Anmäl er till konferensen för den 1 november på https://www.ltu.se/research/Konferenser/Aktuellt/Utvecklingskonferens2019/Tider-och-anmalan.

 

M v h

/Lennart

 

Hello

The Seventh Development Conference for Sweden's engineering educations is approaching. And we want to see you as a participant. The conference will be held here in Luleå November 27-28 with a rich and exciting program. In addition to the over seventy presentations by teachers from different universities, the conference will be hosted by three keynotes:

Suzanne Brink, senior lecturer and subject representative for industrial design at the Faculty of Technology, Innovation and Society at Hague University of Applied Sciences. The title of her Key note is A Design Approach to Curriculum Innovation. Integrated flexible learning goals, activities and assessment. Dag Wedelin, professor at the Department of Computer and Information Technology at Chalmers, whose title is How can we develop students' mathematical creativity? And Johanna Lönngren is a postdoctoral fellow at the Department of Natural Sciences and Mathematics didactics at Umeå University. Her key note is Wicked problems in engineering.

More about key notes can be found at https://www.ltu.se/research/Konferenser/Aktuellt/Utvecklingskonferens2019/Keynotes

Register for the conference for November 1st on https://www.ltu.se/research/Konferenser/Aktuellt/Utvecklingskonferens2019/Tider-och-anmalan?l=en.

Sincerely

/ Lennart

Bilaga:

H:\Arbetsyta\UtbildningskonferensLTU_flyer aug19.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu