Korea-Sweden Research Cooperation 2019

Spara favorit 10 jul juli 2019
50vit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korea-Sweden Research Cooperation 2019 är nu öppet


Syftet med Korea-Sweden Research Cooperation är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en sydkoreansk part. Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning. Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i mobiliteten.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

Sista ansökningsdag är 27 september 2019 kl.15:00.
 

 

 

 

 

 

Korea-Sweden Research Cooperation 2019 is now open


The aim of Korea-Sweden Research Cooperation is to strengthen Swedish research and higher education by developing and establishing international partnerships. The programme supports projects of high scientific quality which are clearly contributing to the activities of participating institutions.

Applicants should have obtained their PhD as well as be employed and active at a Swedish university. The proposed project must encompass at least one Swedish and at least one South Korean party.

The ideal partnership project will have activities encompassing research as well as higher education. It is of importance for young researchers and doctoral students to participate in the mobility.

More information about the programme and link to the application system

Deadline to apply is 27th of September 2019 at 15:00 (CEST).

 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu