Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration 2019

Spara favorit 30 jul juli 2019
50vit

 

Click here to view this message in your web browser

 
 
 
Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration 2019 är nu öppet


Syftet med Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten. Programmet ger stöd till projekt med hög vetenskaplig kvalitet som tydligt bidrar till involverade lärosätens verksamhet.

Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en brasiliansk part. Parallellt med ansökan till STINT ska en motsvarande ansökan inlämnas av brasiliansk samarbetspart till CAPES. Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning, och det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i mobiliteten.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

Sista ansökningsdag är 26 september 2019 kl.15:00.
 

 
 
Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration 2019 is Now Open


The aim of Joint Brazilian-Swedish Research Collaboration is to strengthen Swedish research and higher education by developing and establishing international partnerships. The programme supports projects of high scientific quality which are clearly contributing to the activities of participating institutions.

Applicants should have obtained their PhD as well as be employed and active at a Swedish university. The proposed project must encompass at least one Swedish and at least one Brazilian party. In addition to the application to STINT a parallel application is to be submitted by the Brazilian party to CAPES.

The ideal partnership project will have activities encompassing research as well as higher education. It is of importance for young researchers and doctoral students to participate in the mobility.

More information about the programme and link to the application system

Deadline to apply is 26th of September 2019 at 15:00 (CEST).

 
 

Vänliga hälsningar/Kind regards,
STINT

I STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

 

In STINT’s Privacy Policy, STINT describes its processing of personal data, including the purposes for which personal data is processed, the types of personal data that may be collected and the measures taken by STINT in order to protect personal data.

 

 

Click here to unscribe

 

STINT
info@stint.se | www.stint.se

 

 

Postman

 

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu