Utlysning av projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete inför 2020. Sista ansökningsdag den 16 september 2019

Spara favorit 4 jun juni 2019
50vit

Utlysning av projektbidrag inom ANDT-området inför 2020

Målgrupp är forskare inom områdena ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak), folkhälsa, socialt arbete, beteendevetenskap eller andra närliggande forskningsfält.

Nu är utlysningen öppen för ansökan om projektbidrag för utveckling av hälsofrämjande och förebyggande ANDT-arbete inför 2020. Sista ansökningsdag är 16 september 2019.

Det långsiktiga målet med projektbidragen är att de ska leda till ett långsiktigt hållbart, kunskapsbaserat, förebyggande ANDT-arbete på framförallt lokal och regional nivå. De projekt som beviljas bidrag utvärderas vetenskapligt för att resultat och erfarenheter från projekten ska bli mer användbara och kunna spridas till andra som arbetar inom ANDT-området. Projekten ska därför bedrivas i ett samarbete mellan praktisk verksamhet och forskning, till exempel en verksamhet i en kommun eller en ideell organisation som samarbetar med forskare och där forskare ansvarar för utvärderingen i projektet. En målsättning med projekten är att de ska bidra till att öka förutsättningar för en mer jämlik hälsa i befolkningen. Ansökan ska därför ha ett jämlikhets-, jämställdhets- och/eller barn- och ungaperspektiv.

Projektbidraget kan sökas av ideella organisationer, kommuner, länsstyrelser, regioner, landsting, universitet, högskolor och FoU-enheter.

Här finns nyhet på webben om utlysningen och här finns mer information om kriterierna och ansökan.

För frågor kontakta oss på projekt.andt@folkhalsomyndigheten.se

Vi ser gärna en bred geografisk spridning nationellt av ansökningarna om projektbidrag.

Hälsningar arbetsgruppen för utvecklingsprojekt ANDT

För att utveckla och förbättra det ANDT-förebyggande arbetet delar vi ut projektbidrag till utveckling av förebyggande arbete, läs mer här:

www.folkhalsomyndigheten.se/projektbidrag-ANDT 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu