Teaching Sabbatical 2019 är nu öppet för nomineringar. Sista ansökningsdag den 18 september 2019

Spara favorit 24 maj maj 2019
50vit
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching Sabbatical 2019 är nu öppet för nomineringar


Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationell erfarenhet vill STINT bidra till att högre utbildning i Sverige förnyas och nya nätverk skapas. STINT samarbetar med utvalda lärosäten i Asien och USA, där stipendiaten kommer att arbeta under hela höstterminen 2020 och undervisa, antingen själv eller genom ”co-teaching”. Den nominerade ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, där erfarenheter ska kunna leda till förändring och förnyelse vid det svenska lärosätet. Därför sker nominering genom det svenska lärosätets ledning.

Nomineringen ska ha inkommit senast 18 september 2019 kl.15:00.

Mer information om programmet samt länk till ansökningsportalen

 

 

 

 

 

Teaching Sabbatical 2019 is Now Open for Nominations
 

By giving university researchers and lecturers who are passionate about education international experience, STINT wants to contribute to educational renewal of higher education in Sweden as well as the creation of new networks. STINT collaborates with selected universities and colleges in Asia and the US, where selected lecturers will reside throughout the autumn semester 2020. The intention is for the lecturer to teach, either by giving courses on one’s own, or through co-teaching. The nominee must hold a PhD, be employed by and well-established at a Swedish HEI. Great emphasis is put on the added value of the stay abroad, where experiences are expected to lead to change and positive dissemination impact at the Swedish university. Therefore, a nomination from the Swedish HEI is required.

The nomination must be submitted before 18th of September 2019 at 15:00.

More information about the programme and link to the application system

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar/Kind regards,
STINT

I STINTs personuppgiftspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet.

 

In STINT’s Privacy Policy, STINT describes its processing of personal data, including the purposes for which personal data is processed, the types of personal data that may be collected and the measures taken by STINT in order to protect personal data.

 

 

 

 

 

 

STINT
info@stint.se | www.stint.se

 

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu