Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne. Ansökan senast 15 april 2019

Spara favorit 26 mar mars 2019
50vit

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens kulturpris till Ulf och Greta Renborgs minne

 

 

 

Ur Stiftelsen Ulf och Greta Renborgs fond utdelas ett kulturpris om 100 000 kronor.

 

 

 

Priset tilldelas person som i ett brett landsbygdsperspektiv bidragit med kvalificerade och nyorienterande insatser inom kulturarbete och folkbildning.

 

 

 

Ulf Renborg var professor vid Sveriges lantbruksuniversitet och känd som en kreativ och entusiasmerande person tillika ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Hans arbeten hade stor betydelse för förståelsen av livsbetingelserna på landsbygden.

 

Greta Renborg var bibliotekarie och lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Hon var en färgstark debattör med fokus på folkbildning och på litteraturens roll i samhällsbygget.

 

 

 

Ulf och Greta Renborg var båda djupt engagerade för kulturen på landsbygden som människors väg till bildning och växande. De ville öppna fönster till andra discipliner för att belysa framtida utmaningar.

 

 

 

Priset kommer att delas ut första gången i januari 2020. Skriftligt motiverat förslag tillsammans med kandidatens meriter (CV eller motsvarande information, max 2 sidor) ska vara akademien tillhanda senast måndagen den 15 april 2019 under nedanstående adress eller till keiko.blesserholt@ksla.se.

 

 

 

 

 

*************************************

 

Keiko Blesserholt

 

Handläggare

 

Anslagsfrågor och Pris- och belöningsfrågor 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)

 

Box 6806 (Drottninggatan 95 B)  •  113 86  STOCKHOLM

 

Tel 08-5454 7713  •  keiko.blesserholt@ksla.se  •  www.ksla.se

 

 

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk
erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet.

 

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

 

 

 

Bilagor:

C:\Users\krihal\Desktop\Akademiens-kulturpris-till-Ulf-och-Greta-Renborgs-minne.pdf
C:\Users\krihal\Desktop\Förslagsformulär-Akademiens-priser-och-belöningar_ifyllbar.pdf

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu