SUHF och UHR bjuder in till gemensamt seminarium Nationella minoriteter och högskolan – vad är nästa steg? Den 7 maj 2019

Spara favorit 4 mar mars 2019
50vit

Datum: den 7 maj 2019 kl 9:30 - 16:00

Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Sista anmälningsdag är den 5 april. Ett preliminärt program bifogas. Mer information och länk till anmälan hittar du här.

Universitet och högskola har en central betydelse för de nationella minoriteterna, inte minst genom sina uppdrag att säkerställa språk- och kulturresurser. Lärosätena fyller även en viktig funktion genom att sprida kunskap till allmänheten och göra de nationella minoriteterna synliga inom högskolesektorn. Med anledning av detta bjuder Universitets- och högskolerådet i samarbete med Sveriges universitets och högskoleförbund in alla lärosäten till ett heldagsseminarium i Stockholm på temat nationella minoriteter, minoritetslagen och högskolan.

Seminariet riktar sig till ledning och personal (praktiker och forskare) inom universitet och högskola som arbetar med frågor som rör kommunikation och marknadsföring, vägledning och antagning, utbildning, forskning och personalutveckling. Exempelvis rektorer, kommunikations- och rekryteringsansvariga, väglednings- och antagningsansvariga, med flera.

På programmet 

-        Presentationer och diskussioner om förändrade lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och dess konsekvenser för högskolesektorn.

 

-        Aktuella rapporter från UHR och frågor som diskuterats vid myndighetsgemensamma samråd med nationella minoriteter.

 

-        Diskussion och utbyte av erfarenheter om hur lärosäten och myndigheter arbetar för nationella minoriteter och vad som kan bli nästa steg.

 

 

Med vänliga hälsningar

Linda Gerén

Utredare

Tel: +46 (0)70 832 05 26

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

The Association of Swedish Higher Education Institutions 

Bilaga:

H:\Arbetsyta\Program 7 maj Nationella minoriteter_med länk.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu