Includekonferensen 2019

Spara favorit 4 mar mars 2019
50vit

 

Den 14-16 maj 2019 arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat "Inkluderande pedagogik och digitalisering".  

 

Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande. Det innebär att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Konferensen är öppen för alla som är intresserade av temat. 

 

Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Därefter följer ett program med många intressanta föreläsningar, seminarier och workshops.  

 

Anmäl dig senast den 2 maj via kau.se/include-2019   

 

Hälsningar,
Includes styrelse och Karlstads universitet

 

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu