Internationaliseringsdagarna 2019 5-6 nov i Göteborg

Spara favorit 4 feb februari 2019
50vit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationella nyhetsbrevet (UHR)

 

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut, klicka här.

 

 

 

 

Välkommen att skicka in bidrag till Internationaliseringsdagarna 2019!

Universitets- och högskolerådet arrangerar varje år konferensen Internationaliseringsdagarna med målet att skapa en mötesplats för spridning, inspiration och kunskapsutbyte. Konferensen riktar sig till medarbetare vid lärosäten som är intresserade av frågor som rör internationalisering av högskolan.

Årets tema: hållbar internationalisering
Hur skapar vi goda förutsättningar för att kunna arbeta hållbart med frågor som rör internationalisering? Hur kan internationalisering bidra till att skapa hållbar utveckling? Vilka utmaningar finns och hur bör vi arbeta? Dessa frågor vill årets konferens synliggöra och belysa.

Vi välkomnar bidrag som behandlar pågående eller avslutade initiativ, projekt eller arbetsmetoder. Exempel på detta skulle kunna vara bland annat:
• Framgångsrika exempel på blandade undervisningsformer (till exempel: digitala klassrum)
• Hur bör utmaningar kring internationella samarbeten och dess miljöavtryck bemötas?
• Innovativa metoder kring hur webb- och teknikstöd kan användas
• Internationalisering på hemmaplan
• Kompetensutveckling av personal och lärare
• Hållbarhet som perspektiv i mål-, strategi- och visionsarbetet
• Hur arbetar högskolan med att integrera hållbarhet i handlingsplaner för internationalisering?
• Arbete som bedrivs inom ramen för Agenda 2030

Format
Ditt abstract kan presenteras inom ett av tre olika format:

1. Workshop
Arrangera en workshop (cirka 50 minuter) där du demonstrerar och problematiserar ett ämne. Syftet är att leva som du lär – berätta inte bara hur du gör, utan visa det konkret. Fokus ligger på deltagarnas aktivitet.

2. Presentation
Vill du göra en kort presentation? Redogör för erfarenheter från ditt arbete eller en undersökning av forsknings- eller utredningskaraktär. Sessionen är 20 minuter, där 5 minuter reserveras för frågestund.

3. Pitcha en idé
Har du en tanke du vill dela med andra? Illustrera din idé till exempel i en rullande presentation (blixttal, pecha kucha eller liknande). Presentationen ska vara 5-7 minuter. Ambitionen är att din presentation ska leda till diskussion med kollegor. Tid för sådan diskussion kommer att finnas i anslutning till presentationen.

Urval
Konferensens planeringskommitté utgår från följande bedömningskriterier i sitt urval av bidrag:
• Bidragets relevans utifrån konferensens inriktning och tema.
• Syfte och frågeställningar: bidragets syfte framgår tydligt, samt vilka problemställningar som adresseras.
• Bidragets inslag av nyskapande och innovativa metoder.

Skicka ditt bidrag, och eventuella frågor, till
Marilyn Klarin Cars, marilyn.klarin.cars@uhr.se
Välkommen med ditt bidrag senast den 1 april 2019!


Med vänlig hälsning

Planeringskommittén för Internationaliseringsdagarna 2019
genom Marilyn Klarin Cars 

Sociala medier

 

 

 

 

 

 

 

 

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu