Folkbildningsforskning: Stipendier för forskarstuderande. Sista ansökningsdag den 31 januari 2020

Spara favorit 4 nov november 2019
50vit

 

FOLKBILDNINGSFORSKNING: UTLYSNING AV STIPENDIER FÖR FORSKARSTUDERANDE

 

2020/21

 

 

 

Stockholms Arbetareinstitutsförening utlyser för 2020/21 fyra stipendier avsedda för forskarstuderande som bedriver forskning om det fria och frivilliga folkbildningsarbetet i Sverige. Bestämmelser för stipendiet framgår av bilagan ”Bestämmelser för Stockholms Arbetareinstitutsförenings forskningsstipendier”. Se bilagan!

 

Stipendiet omfattar 100 000 kronor och utbetalas vid ett tillfälle.

 

Ansökan skall vara Stockholms Arbetareinstitutsförening tillhanda senast 31 januari 2020.

 

Ansökan ställs till Stockholms Arbetareinstitutsförening, c/o Studieförbunden, Dalagatan 7, 111 23 Stockholm.

 

Förfrågningar ställs till Ulla Nissen, sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening: ulla.nissen@pof.se Telefon: 0709-73 18 77.

 

Stockholm 3 november 2019

 

Ulla Nissen

 

Sekreterare i Stockholms Arbetareinstitutsförening

 

 

 

www.arbetareinstitutet.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Nissen

 

Sankt Eriksgatan 101

 

113 31 Stockholm

 

Mobil: +46709731877

 

ulla.nissen@pof.se

 

 

 

Bilaga:

C:\Users\krihal\Desktop\Stipendiebestämmelser 2020-21.pdf

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu