Dialogdagar kring sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet

Spara favorit 4 nov november 2019
50vit

 

Välkommen på dialogdagar kring sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet!

 

Arrangörer: Karolinska Institutet, KTH, Malmö universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning, SUHF & Universitets- och högskolerådet.

 

 

 

Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans

 

driver arbetet framåt. Under dagen kommer vi att gemensamt utveckla forsknings- och utvecklingsarbete inom programmets profilområden, diskutera lärosätenas förberedelser inför prevalensstudien samt föra dialog om studiens design och genomförande.

 

 

 

Målgrupp: universitetsledningar, programmets kontaktpersoner, forskare på fältet liksom sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor.

 

 

 

Datum och ort:

 

-          Malmö: 17 januari

 

-          Göteborg: 23 januari

 

-          Stockholm: 30 januari

 

 

 

Anmälan via: https://survey.ki.se/dialogdagar senast 13 december. Dialogdagarna är kostnadsfria. Observera att anmälan nu gäller ort och datum, lokal mm meddelas senare.

 

 

 

Vi är glada att så många lärosäten har signalerat intresse att medverka i forsknings- och samverkansprogrammet. Ni som inte inkommit med kontaktpersoner, meddela oss gärna snarast via e-post genusprogrammet@ki.se. Se bifogat PM för mer information om vad deltagande innebär.

 

 

 

(I tidigare utskick angavs felaktigt 28 november som datum för nätverksträff; dialogdagarna ersätter denna träff).  

 

 

 

Frågor?

 

 

 

Ulrika Helldén | Samordnare

 

Styrelsestöd och externa relationer | Karolinska Institutet

 

Aula Medica | Nobels väg 6, plan 7 | 171 77 Stockholm
08-524 869 71 | 070-318 77 92
ulrika.hellden@ki.se | ki.se

 

__________________________________
Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

 

Bilagor:

C:\Users\krihal\Desktop\Inbjudan dialogdagar genusbaserad utsatthet i akademin januari 2020.pdf
C:\Users\krihal\Desktop\PM forsknings och samverkansprogram.pdf

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu