Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2020. Ansök senast den 15 januari 2020

Spara favorit 9 okt oktober 2019
50vit

 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av
interkulturella relationer 2020

 

USD 10,000

 

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att för tjugoandra gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

 

Stipendiaten skall: 

 

  • ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,
  • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
  • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,
  • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan.

 

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren. År 2020 kommer Sverigemiddagen att äga rum i Malmö i början av augusti.

 

För vidare information http://interkult.swea.org

 

Ansökan görs via ansökningsformulär som återfinns på SWEA:s hemsida. Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2020. Bilagor till ansökan kan bifogas formuläret alternativt skickas till kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer med e-postadress interkultstip@swea.org   

 

Önskas ytterligare information, vänligen kontakta Paula Hasselgren, sammankallande i kommittén på e-postadress interkultstip@swea.org 

 

 SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med circa 7000 svenska kvinnor i ett 70-tal lokala avdelningar i dryga 30-talet länder på fem kontinter. Det är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och syftet är att sprida svensk kultur och traditioner. SWEA ger donationer och stipendier på cirka 2 miljoner kronor per år. SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som utgör ett nätverk och skyddsnät för svenska kvinnor utomlands och ett starkt stöd för den svenska industrin ute i världen.

SWEA grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

 

 

Enligt uppdrag

 

Paula F Hasselgren/sammankallande i interkulturella stipendiekommittén

-- 

SWEA Administration

 

SWEA International, Inc.

P O Box 4128

Fort Lauderdale, FL 33338 

USA

Email: office@swea.org

 

Bilaga:

H:\Arbetsyta\Utlysning av IK-stipendium 2020.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu