Konferens om Europarådet och Europeen Centre, ECML

Spara favorit 9 jan januari 2019
50vit

 Inbjudan till konferens om Europarådet och European Centre for Modern Languages, ECML, i Graz och deras kommande fyraårsprogram ”Inspiring innovation in language education”

 

Tid: Onsdag 13 februari, 2019, kl. 10.00 – kl. 16.30

 

        Kaffe serveras från kl. 9.30                     

 

Plats: Skolverket, Fleminggatan 14, 112 26 Stockholm

 European Centre for Modern Languages, ECML, i Graz, är Europarådets högra hand vad det gäller att driva språkutveckling i Europa.

 

ECML arbetar i fyraårsprogram med olika projekt. I varje projekt deltar fyra personer från olika universitet, högskolor och europeiska länder.

 

Den fjärde programperioden avslutas i år och man förbereder för nästa och därför skulle Skolverket vilja bjuda in lärarutbildare för att få ta del av ECMLs arbete men också ge möjlighet till att bli delaktiga i de kommande projekten.

 

Projekten utgår från medlemsländernas prioriterade områden och arbete med språk.

 

Läs mer om ECML och de nuvarande projekten på ecml.at

 

 

 

Inbjudan med program bifogas. Sista anmälningsdag är 31 januari.

 

 

 

Varmt välkomna att delta i konferensen som sätter språken i centrum

 

 

 

Hälsningar

 

Eva Engdell
Undervisningsråd / Director of Education
Enheten för ämnesdidaktik/
Subject didactics
Skolverket / Swedish National Agency for Education
Postadress / Postal address: SE-106 20 Stockholm, Sweden
Besöksadress / Location: Fleminggatan 14
Telefon / Phone: +46 (0)8 527 335 91
Fax +46 8 24 44 20 Mobile: +46 (0)733 77 35 91

 

 

 

Bilaga:

C:\Users\krihal\Desktop\Skolverket inbjuder till ECMLkonferens lärare i engelska och moderna språk 13 februari.doc

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu