Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer 2019. Ansökan senast 15 januari 2019

Spara favorit 12 sep september 2018
50vit

 

 

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av
interkulturella relationer 2019

 

 

USD 10,000

 

SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att för tjugoförsta gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

 

 

Stipendiaten skall: 

 

  • ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,
  • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
  • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,
  • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan. 

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren. År 2019 kommer middagen att äga rum i Stockholm andra helgen i augusti 2019. 

 

För vidare information http://interkult.swea.org  

 

Ansökan görs via ansökningsformulär som återfinns på SWEA:s hemsida. Ansökan skall vara inskickad senast den 15 januari 2019. Bilagor till ansökan kan bifogas formuläret alternativt skickas till kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer med e-postadress interkult@swea.org

 

Önskas ytterligare information, vänligen kontakta Paula Hasselgren, sammankallande i kommittén på e-postadress interkult@swea.org

 

 

 SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med circa 7000 svenska kvinnor i ett 70-tal lokala avdelningar i dryga 30-talet länder på fem kontinter. Det är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och syftet är att sprida svensk kultur och traditioner. SWEA ger donationer och stipendier på cirka 2 miljoner kronor per år. SWEA är en icke vinstdrivande ideell organisation som utgör ett nätverk och skyddsnät för svenska kvinnor utomlands och ett starkt stöd för den svenska industrin ute i världen.

SWEA grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson.

 

 

Enligt uppdrag

Paula F Hasselgren/sammankallande i interkulturella stipendiekommittén 

 

-- 

 

SWEA Administration

 

SWEA International, Inc. 

P O Box 4128

Fort Lauderdale, FL 33338

USA

Email: office@swea.org

Bilaga:

H:\Arbetsyta\Utlysning av Agneta och Gunnar Nilsson stipendium för interkulturella relationer 2019.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu