Folkhälsomyndigheten har nu öppnat en intresseanmälan avseende uppdragsforskning

Spara favorit 12 jul juli 2018
50vit

 

Folkhälsomyndigheten har nu öppnat en intresseanmälan avseende uppdragsforskning med syfte att sammanställa hälsoekonomiska utvärderingar av främjande och förebyggande insatser kopplade till levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel), psykisk hälsa och suicid.
 
Intresseanmälan kan lämnas av statliga myndigheter (t.ex. universitet/högskolor eller myndighet) och ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 27 augusti 2018.
 
Uppdraget innebär att ta fram ett kunskapsunderlag genom att genomföra en litteraturöversikt om hälsoekonomiska utvärderingar av främjande och förebyggande insatser kopplade till levnadsvanorna fysisk aktivitet, matvanor, ANDTS, psykisk hälsa och suicid. Sammanställningen ska även undersöka om och hur jämlikhetsaspekter har beaktats.
 
Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa, bland annat genom att utvärdera effekterna av metoder och strategier på folkhälsoområdet samt att genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund och fästa särskild vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Uppdragsforskningen utgör en del i arbetet med att generera ny kunskap.
 
Mer information om intresseanmälan och hur ni kan ansöka hittar ni här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/statsbidrag/aktuella-forskningsuppdrag/litteraturoversikt-kostnadseffektivitet-andts-fysisk-aktivitet-matvanor-psykisk-halsa-suicid
 
 
Med vänlig hälsning
Martin Norman
 
__________________________________
Utredare
010-205 22 06
Folkhälsomyndigheten
Enheten för Samordning och analys ANDT
martin.norman@folkhalsomyndigheten.se
 

 

Skapad av Kristina Hallgren

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu