Forskningsanslag för 2019, medicinsk och social-beteendevetenskaplig forskning. Ansökan senast den 21 februari 2019

Spara favorit 1 nov november 2018
50vit

Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond

Utlysning av forskningsanslag för 2019. Anslagen rör medicinsk och social-beteendevetenskaplig forskning.

 

Prioriterade områden

Medicin:

1.Infektioner

2.Immunterapi mot cancer

3.Cancer i bukspottskörteln

4.Akut myeloisk leukemi (inkl. myelodysplastiskt syndrom)

Beteendevetenskaplig- och social forskning:

  • Anslag ges generellt till projekt av både teoretisk och tillämpad karaktär, inom fältet barns välbefinnande och psykiska hälsa i relation till hemmiljö och pedagogisk verksamhet i (för)skola.

  • Stiftelsen prioriterar för 2019 speciellt projekt av tillämpad karaktär rörande barn/unga med autismspektrumtillstånd. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viveca Urwitz

Clas Groschinskys minnesfond

Box 55697, S- 102 15 Stockholm

Telefon och  SMS 073 234 33 81

e-mail: Clas@Groschinsky.org

www.groschinsky.org

Bilaga:

H:\Arbetsyta\GroschinskysMinnesfond_2018_A4_korr2.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu