Visbyprogrammet – stipendier för utresande svenskar. Anmälan senast den 31 oktober 2018

Spara favorit 8 okt oktober 2018
50vit

Just nu pågår Svenska institutets utlysning av stipendier för utresande svenska studenter, doktorander, forskare och experter, för vistelser i länderna som ingår i EU:s östliga partnerskap (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland) samt Ryssland. Anmälan stänger den 31 oktober för vistelser som inleds under vinter/vår 2019.

Utlysningen är en del av Visbyprogrammet - ett stipendieprogram för student-, forskar- och expertmobilitet mellan Sverige och programländerna. Programmet bidrar till långsiktiga samarbeten med målsättningen att främja en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar tillväxt och utveckling i regionen.

I denna utlysning kan stipendium sökas i syfte att forska, studera kurser på grund-/masternivå (även för materialinsamling/arkivstudier) eller göra praktik. Stipendium kan också sökas för att bistå i kapacitetsuppbyggnad eller för att utveckla samarbeten i något av programländerna. Sammanlagt tilldelas omkring 40 stipendier årligen inom ramen för denna stödform, med två ansökningsomgångar per år (en i oktober och en i april).

Sprid gärna informationen till relevanta personer inom din organisation! Mer information om utlysningen finns på vår hemsida.

Kontakperson på Svenska institutet är Aleksandra Adrich (aleksandra.adrich@si.se), handläggare vid Enheten för stipendier och projektstöd.

Vänliga hälsningar,

Aleksandra Adrich och Amanda Nilsson Bognár

__________________

Enheten för stipendier och projektstöd 

www.si.se | www.sweden.se

 

Svenska institutet

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder.
 

Bilaga:

H:\Arbetsyta\5.Visbyprog_Utresande_SE_2019-2020.pdf

Skapad av Ronny Asp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu