Forskningsutlysning: Civilt försvar med nya förutsättningar

Spara favorit Skriv ut 22 jun juni 2017
50vit

 

 

 

 

 

Ser brevet konstigt ut? Klicka h??r

Utlysning
2017-06-22

 

 

 

 

 

Dags att söka forskningsmedel inom Civilt försvar med nya förutsättningar

 

 

 

 


Under högst fem års tid avser MSB att finansiera forskningsprojekt inom området civilt försvar med start under 2018. Satsningen är på 15-20 miljoner kr under högst fem år och till preliminärt 2 forskningsprojekt.

Syftet med satsningen är att bidra till ökad kunskap om samtida aspekter av området civilt försvar och höjd beredskap. Av särskilt intresse är kunskapen om, och bemötandet av, en ny typ av utmaningar, den så kallade gråzonsproblematiken, som har präglat de senaste årens återväckta intresse för och diskussioner om civilt försvar.

Mer om utlysningen och hur du ans??ker

 

 

Skapad av Ronny Asp

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu