Möjlighet att nominera extperter som författare till FN:s klimatpanels (IPCC:s) sjätte stora rapport (AR6)

Spara favorit 10 okt oktober 2017
50vit

 

Nu finns möjlighet att  ansöka om att medverka i arbetet med FN:s klimatpanels (IPCC:s) sjätte stora rapport (AR6). Din intresseanmälan behövs senast den 20 oktober.

 

Sverige har nu möjlighet att nominera forskare och experter som författare till FN:s klimatpanels (IPCCs) sjätte stora kunskapsutvärdering AR6. Arbetet är redan på gång vad gäller ett antal specialrapporter. Den nu aktuella nomineringsrundan avser AR6-huvudrapporten som kommer att bestå av tre delar:

 

Den naturvetenskapliga grunden: utvärdering av de vetenskapliga aspekterna av klimatsystemet och klimatförändring

 

Effekter, anpassning och sårbarhet: utvärdering av de vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av sårbarheten (känslighet och anpassningsförmåga) till klimatförändring samt de negativa och positiva konsekvenserna för ekosystem, socioekonomiska sektorer och mänsklig hälsa, regionala, sektorsvisa och sektorsövergripande frågor, anpassningsbehov, möjligheter och begränsningar att reducera nuvarande och framtida risker.

 

Att begränsa klimatförändringarna: utvärdering av de vetenskapliga, tekniska, miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av begränsad klimatpåverkan.

 

Experter och forskare kan anmäla sitt intresse för att medverka i arbetet med rapporterna, antingen som författare eller granskningsredaktör i de olika delrapporterna. Arbetet kommer att utföras på engelska och pågår till 2021. Därefter tas fram en syntesrapport, som ska vara klar 2022.

 

 

 

För mer information och länkar till de blanketter som behövs:

 

https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/bidra-till-ipccs-sjatte-utvarderingsrapport-om-klimatforandringar-ar6-1.125499

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Lena Lindström

 

Produktansvarig klimattjänster/Product Manager Climate Services

 

Swedish Focal Point alternate for IPCC

 

 

SMHI / Swedish Meteorological and Hydrological Institute

 

Samhälle och Säkerhet/ Core Service SE - 601 76 NORRKÖPING

 

www.smhi.se

 

 E-post / Email: Lena.Lindstrom@smhi.se

 

Tel vx/ Phone: +46 (0)11 495 80 00 Fax: +46 (0)11 495 80 01

 

Mobiltelefon / Mobile phone: + 46 (0)11 495 83 65

 

Besöksadress / Street address: Folkborgsvägen 17 

 

Skapad av Ronny Asp

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu