Dags att söka forskningsmedel inom informationspåverkan.

Spara favorit 5 okt oktober 2017
50vit

Under högst fyra års tid avser MSB att finansiera forskningsprojekt inom området informationspåverkan med start halvårsskiftet 2018. Satsningen är på cirka 20 miljoner kr och till minst två forskningsprojekt.

Syftet med satsningen är att bidra till ökad kunskap inom området informationspåverkan där det finns behov av att utveckla kunskap om metoder för att identifiera, analysera och möta informationspåverkan som kan ha en negativ påverkan på Sverige och riskerar att hota våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Inriktningarna i utlysningen är informationspåverkan mot Sverige från statsaktörer och islamistisk informationspåverkan i Sverige.

Ansökan är öppen mellan 5 oktober och 14 november 2017.

Mer om utlysningen och hur du ansöker:
https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Forskning/Utlysningar/Pagaende-utlysningar/Forskningsutlysning-Informationspaverkan/

Skapad av Ronny Asp

Tillabaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu