Programrådet för utbildningar vid DES och MKV

Spara favorit 23 nov november 2018

Programrådet för utbildningar vid MKV och DES bereder ärenden som rör avdelningarnas utbildningar på grundnivå, se nedan, till rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt fakultetsnämnden.

Ledamöter programråd för DES:

Anna-Sara Fagerholm, programansvarig Grafisk design
Mikael Marklund, programansvarig Industridesign
Linnéa Kempe, programansvarig Möbel- och byggnadshantverk

Fram till 2018-12-31 är Michael Hardt sammankallande och ordförande

Ledamöter programråd för MKV:

Solange Hamrin, programansvarig Informations- och PR-programmet
Per Mattsson, programansvarig Bildjournalistik
Peter Jonriksson, programansvarig Journalistprogrammet

Sammankallande är Ann Ottestig.