Medarbetarportalen har fått ny struktur

Spara favorit 15 mar mars 2018

Det förslag till ny struktur som presenterades under februari har nu implementerats.

Under februari inbjöds alla medarbetare att ta del av och ge synpunkter på förslaget till ny struktur för medarbetarportalen. Reaktionerna var positiva och förslaget sågs som en förbättring jämfört med dåvarande upplägg. 

Förändringen innebär att:

  • Den svarta toppmenyn nu är densamma som på externa miun.se.
  • Ingångarna Anställd, Chef och Gemensamt har slagits ihop till ingången Stöd och service.
  • Universitetet har flyttat ner till den blå toppmenyn och innehåller även Styrdokument.
  • Ingångarna Lärare respektive Forskare har samma innehåll som tidigare men har bytt namn till Undervisning respektive Forskning.
  • Säkerhet har redan tidigare flyttats ned till sidfoten på alla sidor (även på externa miun.se) och namnet har förtydligats till Kris och säkerhet samt att denna ingång även finns under Kontakt som nås via svarta toppmenyn på alla sidor.
  • Puffarna/blocken på ingångssidorna har fått ny form med bild och de som visas är valda utifrån uppföljning av statistiken på vilka undersidor som har flest besök.
  • Vissa mindre justeringar har gjorts av vänstermenyerna.
  • De ingångar som ligger överst i vänstermenyerna visas inte som puff.

En strävan i den förändrade strukturen har även varit att ha färre sidor på två ställen. Funktionerna för Verktyg och Favoriter är kvar i svarta toppmenyn när man är inloggad precis som tidigare.

Medarbetarportalens redaktörsråd som består av en representant från respektive avdelning/motsvarande som äger innehåll i medarbetarportalen har medverkat i framtagandet av den nya strukturen.

Kontakt

Vid eventuella frågor om den nya strukturen kontakta Eva Wiktorsson eller Bengt Nilsson på kommunikationsavdelningen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu