Nya lokaler på Campus Östersund

Spara favorit 12 feb februari 2018
Illustration: GisteråSjöstrand Arkitektur

Mittuniversitetet och fastighetsägaren A4 Campus har skrivit ett hyresavtal om nya lokaler på campusområdet i Östersund. Bygget av de nya lokalerna, som ska inrymma både kontor och undervisningslokaler, har inletts.

Det är HUV-kansliet, Avdelningen för socialt arbete, SOA, och Avdelningen för omvårdnad, OMV, som ska flytta in i de nya lokalerna som nu uppförs på Campus Östersund. Inflyttning beräknas kunna ske 1 juli 2019. Mittuniversitetet lämnar då helt byggnad L, där OMV och SOA håller till idag, den kommer då inte längre ingå i de lokaler som Mittuniversitetet hyr på Campus Östersund.

– Det är en efterlängtad och välbehövlig satsning där vi kan skapa en mer sammanhållen och modernare studiemiljö för våra campusstudenter. De nya undervisningslokalerna kommer att präglas av modern teknik och pedagogik och just nu pågår ett arbete tillsammans med personalen för att utforma de nya undervisningsmiljöerna, säger Lennart Johansson, avdelningschef CAMP.

På campusområdet och platsen för hus O och K uppförs två nya, sammankopplade fastigheter i två respektive tre våningar. De nya lokalerna är på drygt 2700 kvadratmeter och omfattar både undervisningslokaler, kontor och ett källarplan. Hyresavtalet är på tio år.

Byggprojektet är redan igångsatt och innebär en viss ökning av den tunga trafiken in på området. Den kommer att ledas in via Kunskapens väg och Campusvägen för att ge så lite störningar som möjligt.  

Tillsammans med de nya byggnaderna så kommer Studenternas Hus, hus H, att bilda ett nytt kvarter på campusområdet med ett gemensamt torg.

Där de nya lokalerna byggs har det tidigare funnits andra fastigheter. Dessa har nu rivits för att ge plats till mer ändamålsenliga lokaler.

– Saneringsarbetena är i stort sett avslutade och vi har inte hittat några miljöfarliga ämnen i marken, säger Thomas Fuchs, vd A4 Campus.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu