Medarbetarportalen – test av ny struktur

Spara favorit 12 feb februari 2018

Välkommen att ta del av förslag till uppdaterad struktur för medarbetarportalen, mp, i vår testmiljö och ge dina synpunkter fram till och med den 23 feb.

Det är nu ett drygt år sedan mp lanserades och uppföljningar visar att det är betydligt fler som besöker och använder sidorna jämfört med våra tidigare medarbetarsidor. Men något som skulle behöva förbättras är strukturen. Det som bl a framkommit är att det är svårt att förstå de två nivåerna i toppmenyerna (den svarta respektive den blå) och att det inte är bra att den svarta toppmenyn skiljer sig mellan våra olika webbplatser. Namnet Anställd är inte klockrent samt att det är svårt att skilja mellan vad som finns under Gemensamt och Anställd.

Vad som ändrats i testmiljön

  • Den svarta toppmenyn är nu densamma som på externa miun.se
  • Ingångarna Anställd, Chef och Gemensamt har slagits ihop till ingången Stöd och service
  • Universitetet har flyttat ner till den blå toppmenyn och innehåller nu även Styrdokument
  • Ingångarna Lärare respektive Forskare har samma innehåll som i nuvarande mp men byter namn till Undervisning respektive Forskning
  • Säkerhet har flyttats ned till sidfoten på alla sidor (även på de externa) och namnet har förtydligats till Kris och säkerhet samt att denna ingång även finns under Kontakt som nås via svarta toppmenyn på alla sidor
  • Puffarna/blocken på ingångssidorna har fått ny form med bild, och de som visas är valda utifrån uppföljning av statistiken på vilka undersidor som har flest besök.
  • Vissa mindre justeringar har gjorts av vänstermenyerna.
  • De ingångar som ligger överst i vänstermenyerna visas inte som puff.

En strävan i översynen av strukturen är även att ha färre sidor på två ställen. Funktionerna för Verktyg och Favoriter blir kvar i svarta toppmenyn när man är inloggad, precis som nu. 

Medarbetarportalens redaktörsråd, som består av en representant från respektive avdelning/motsvarande som äger innehåll i mp, har de senaste månaderna bidragit med synpunkter till den uppdaterade struktur som nu lagts upp i testmiljön där toppmenyer, vänstermenyer och respektive ingångssidor har justerats. Information/textinnehåll på sidorna ingår inte i denna översyn och är därför inte fullt ut uppdaterade. 

Tyck till

Gå in i testmiljön och se förslaget till uppdaterad struktur och lämna senast den 23 februari dina synpunkter via det korta formuläret som finns där.

Kontakt

Vid eventuella frågor om översynen kontakta Eva Wiktorsson eller Bengt Nilsson på kommunikationsavdelningen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu