Provperiod för Office365 avbryts

Spara favorit 8 sep september 2017

Anställda på Mittuniversitetet har under en tid haft möjlighet att på prov använda Office365 och dess tjänster, som till exempel OneDrive, Yammer och Forms. På grund av en del juridiska oklarheter kring datalagring och den nya dataskyddsförordningen så kommer Office 365 att stängas av tills vi fått oklarheterna utredda.

I nuläget är det 87 personer som har testkört Office365-tjänster under perioden och om du är en av dessa och således berörd av ovanstående så kommer du att få ett brev med mera information från oss under nästa vecka. Där framgår när Office365 stängs av och vilka åtgärder du behöver vidta innan detta sker. Inga nya användare kommer att ges tillgång till tjänsterna.

Frågor angående de juridiska delarna kan ställas till vår jurist Erika Tegström. Frågor kring de praktiska delarna ställs till vår IT-chef Mats Edin.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu