Nya lärarledamöter i universitetsstyrelsen

Spara favorit 16 jun juni 2017

Per Edström, Katarina Lindblad-Gidlund och Kristina Zampoukos har valts till ledamöter i universitetstyrelsen av lärarnas elektorsförsamling.

De tre nya ledamöterna valdes in i enlighet med valberedningens förslag.

Per Edström, professor vid avdelningen för ämnesdidaktik och matematik:

”Jag har en tydlig bild av vad jag vill bidra till för Sverige och för världen, och jag har en också tydlig bild av hur jag kan bidra till att utveckla Mittuniversitetet i sig och dess roll i samhället. Jag vill se ett tydligt arbete med de 17 globala mål som FN satt upp i Agenda 2030 för hållbar utveckling. De utmaningar som ryms däri bör utgöra en utmärkt grund för universitetsövergripande diskussioner och profilering. Jag vill också se ett arbete med att stärka Mittuniversitetets roll som motor för regional utveckling och attraktivitet. Därtill vill jag se ett ökat fokus på kollegialitet och kollegialt ledarskap, och att kommande strategiarbete lägger ökat fokus på förmågeutveckling – att varje grupp eller enhet kontinuerligt utvecklar de kollektiva förmågor som behövs för att nå de mål man själv har satt upp.”

Katarina L Gidlund, professor, avdelningen för informationssystem och -teknologi:

”Att vara lärarledamot i styrelsen är ett viktigare uppdrag än vad man kan tro och det är ett stort förtroende som ges oss som blivit valda som jag är mycket ödmjuk inför. Styrelsens sammansättning är väl genomtänkt och vi har externa ledamöter som representerar många olika och viktiga aspekter i samhället. Lärarledamöterna å sin sida representerar just oss här vid Mittuniversitetet. Våra förhoppningar och drivkrafter kring vilket slags universitet vi vill vara och värna om. För mig är det viktigt att påtala att energin och engagemanget finns i det vi själva tror på och vi står nu inför en ny fas. Det har varit ett stort arbete att växa i skorna att bli ett universitet, kommande tioårsperiod är det viktigt att vi utvecklar kollegiala processer så att vi har stolta medarbetare som orkar och tar ansvar för vårt universitet.”

Kristina Zampoukos, Fil. Dr/Universitetslektor, avdelningen för turismvetenskap och geografi:

”Jag ser framför mig att diskussionen om det goda universitetet hålls levande: Vad vill vi att universitetet ska vara och hur kan vi på bästa sätt skapa och upprätthålla detta universitet? Jag ser framför mig att vi omsätter en del av de analyser och idéer som kläcktes i samband med Miun 2025 i någon form av praktisk handling. En sak som jag uppfattar som oerhört viktig i sammanhanget ”det goda universitetet” och som gäller den roll universitetet kan spela i samhället handlar om ett tydligt engagemang i folkbildningsfrågor mot faktaresistens och åsiktsdebatter. En annan aspekt som jag tror blir avgörande för universitetets fortsatta utveckling är att frågor som rör vår arbetsmiljö tas på allvar.                            

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu