Forsknings- och utbildningsstödet ska utredas

Spara favorit 29 jun juni 2017

Rektor har gett Stefan Lundborg, ULS, Karin Olsson, HUV, och Lotten Glans, NMT, i uppdrag att utreda utbildnings- och forskningsstödet. En första delrapport ska vara klar i oktober.

Utgångspunkten är att det ska finnas ett sammanhållet forsknings- och utbildningsstöd till lärare och forskare där de olika ingående delarna ska samarbeta tätt. För att säkerställa detta kan viss stödverksamhet komma att behöva förändras eller omorganiseras.

Utredningen ska bland annat:

 • Föreslå vilka funktioner som kan behöva samordnas eller samorganiseras i ett gemensamt utbildnings- och forskningsstöd.
 • Föreslå en plan för implementering av de förslag utredningen tar fram
 • Säkerställa bred förankring under utredningsprocessen
 • I förslagen presentera flera alternativ, beskriva deras för- och nackdelar samt konsekvenser för vår nuvarande organisation
 • Förhålla sig till hur forsknings- och utbildningsstödet är utformat vid andra lärosäten

Utredningen ska särskilt undersöka om, och i så fall hur, följande funktioner bör inordnas i ett gemensamt utbildnings- och forskningsstöd:

 • Pedagogiskt stöd till lärare
 • Stöd kring uppdragsutbildning
 • Stöd kring forskningsfinansiering
 • Innovationsstöd
 • Samverkansstöd
 • Internationaliseringsstöd
 • Publiceringsstöd

Om, och i så fall hur, andra relevanta funktioner bör inordnas i eller samordnas med utbildnings- och forskningsstödet ingår också i det som ska utredas.

Utredningsresultatet ska redovisas löpande till rektor och en delrapport rörande förslag som förändrar förutsättningarna för kommande budgetperiod ska vara klar i oktober. Datum för slutrapport av hela utredningens resultat kommer att beslutas när delrapporten presenteras.

UtredningsdirektivLyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu