Studentaktiverande metoder – webbinarium den 29 mars

Spara favorit 24 mar mars 2017
Exteriör, Åkroken

Den 29 mars är det dags för det andra tillfället där Mittuniversitetet tillsammans med Nord universitet diskuterar aktuella pedagogiska frågor.

Detta är andra tillfället i ett återkommande erfarenhetsutbyte mellan Nord universitet och Mittuniversitetet där vi tillsammans diskuterar aktuella pedagogiska frågor. I agendan för 29 mars finns korta presentationer (10 min) från båda universiteten följt av en diskussion med presentatörer och deltagare. Från Nord universitet presenterar Rune Asgeir Mathisen och från Mittuniversitetet Michaela Tjernberg.
 
Rune pratar om temat: ”Hvordan motivere og begeistre i nettforelesning?”
Rune skriver; ”Som en videreføring av forrige webinar håper jeg å få noen refleksjoner rundt om våre nettforelesninger er gode nok. Etter hvert som jeg i noen grad har behersket en del tekniske utfordringer og laget nettforelesninger har jeg spurt meg selv om disse er like gode som min klasseromsundervisning.”
 
Mikaela har valt titeln: ”Hur skapar vi lärande examinationer med hög grad av studentaktivitet?”
Mikaela skriver; ”Vid planering av distansbaserade kurser är det eftersträvansvärt att maximera studenternas aktivitet vid examination, parallellt med att den tid examinatorn lägger ner på att ge t.ex. återkoppling, minimeras. Vid presentationen ges exempel på examination med hög grad av studentaktivitet där studenterna förväntas bidra till varandras utveckling och lärande.”
 
I diskussionen får vi också input från forskargruppen HEEL (higher education and e-learning) i form av Lena-Maria Öberg.
 
Webbinarierum i Skype
 
Webbinariet är självklart öppet för alla som vill delta!
 
Vi planerar också för flera webbinarier där vi önskar presentationer från era dagliga digitala undervisningssituationer. Kontakta oss på lrckontakt@miun.se om du vill bidra!
 
Om den installerade Skype for business klienten inte startar när ni klickar på länken till rummet, kan ni behöva använda webbappen. Instruktioner för detta hittar ni nedan. Ni uppmanas att gå in i rummet innan webbinariet för att testa, men se till att göra klart testerna före 13.30 den 29 mars J Den tiden förbereder presentatörer och administratörer webbinariet.
 
Instruktionsfilm från Miun
 
Microsoft Office supportsida
 
Hjärtligt välkomna!

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu