Serviceenkätens resultat presenterat

Spara favorit 21 mar mars 2017

Resultatet från förvaltningens serviceenkät i höstas är nu klart. I jämförelse med motsvarande mätning 2011 är det inga stora förändringar i utfallet.

De svarande fick bland annat frågan kring vilken roll man anser att förvaltningen har för att Mittuniversitetet ska nå strategiska mål och verksamhetsplaner. Bedömningen gjordes på en skala där 1 = Ingen roll alls och 5 = Mycket viktig roll. Resultatet är ett medelvärde på 4,2, vilket är så gott som oförändrat jämfört med förra mätningen. 

Syftet med serviceenkäten är att mäta hur Mittuniversitetets personal upplever servicekvaliteten på förvaltningens olika funktioner. Enkäten ger omdömen som väger in kvalitetsdimensionerna tillgänglighet, bemötande, kompetens och personalkontakt samt visar på hur tillgängligheten till några av Mittuniversitetets universitetsgemensamma system upplevs. Genom att på detta sätt mäta verksamhetens uppfattning om servicekvaliteten får förvaltningen en möjlighet att identifiera förbättringsbehov.

Rapport serviceenkäten 2016Lyssna

Eventuella frågor besvaras av Jessica Lif, ULS.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu