Nu börjar Anders Fällströms tid som rektor

Spara favorit 3 apr april 2017

Den 1 april tillträdde Anders Fällström formellt tjänsten som ny rektor vid Mittuniversitetet. Idag den 3 april blir den första arbetsvardagen, och nu väntar en tid av många möten och besök för att sätta sig in i universitetets verksamhet.

- Den första tiden ska jag träffa många på universitetet och företrädare för våra kommuner och regionen i olika forum. Jag tycker att det är viktigt att jag så snart som möjligt också besöker alla avdelningar vid universitetet, säger Anders Fällström.

När frågan kommer på tal om vilka viktiga frågor han ser för utvecklingen av universitetet kommer bland annat globalisering/internationalisering och digitalisering, i ett bredare perspektiv än e-lärande, och mobiliteten bland studenter och lärare upp.

- Ett universitet behöver många nya idéer som möts och bryts för att det ska utvecklas bra. Mittuniversitetet ska vara ett globalt universitet med regionalt engagemang. Det är vi som kan dra in världen i regionen. Samarbeten i olika former är viktiga, vi ska fortsätta samarbeta med regionen, näringslivet och kommuner och ta ytterligare steg. Att samarbeta med andra lärosäten inom utbildningen kommer också att vara av stor betydelse, att hitta samarbetspartners som exempelvis civilingenjörsutbildningarnas samarbete med KTH, säger Anders Fällström.

Ytterligare en fråga av stor betydelse som Anders Fällström poängterar är arbetsmiljön.  

- Vi måste nå insikten att alla på universitetet har anställts med målet att vi ska ha en så bra forskning och utbildning som möjligt, och tar vi bort någon del så faller det. Vi behöver en god arbetsmiljö på våra avdelningar som inte hämmar utvecklingen utan skapar kreativa miljöer.

På agendan den närmaste tiden står också uppstarten av ett framtida strategiarbete för Mittuniversitetet. Där vill Anders Fällström se ett bredare arbete inom universitetet för att skapa delaktighet inför en gemensam utvecklingsplan.

- Vi ska ha ett strategidokument, en strategi för universitetet, där forskning och utbildning går hand i hand, och som svarar mot de samhällsutmaningar där Mittuniversitetet kan spela en roll, säger Anders Fällström.

Vad hoppas du kunna tillföra ledningen av universitetet?

- Jag har en annan bakgrund och kommer utifrån med nya perspektiv och kanske har andra sätt att se på saker, men jag ser det som viktigast att vi är flera i universitetsledningen som ska jobba tillsammans.

Du har tidigare arbetat vid dåvarande Mitthögskolan i Sundsvall – vad har du med dig från den tiden?

- Det positiva var, och det tror jag lever kvar, en stor vilja att hela tiden förändras och utvecklas. Det kändes också som att det var ett lärosäte där det var korta beslutsvägar och någorlunda lätt att få saker gjorda, och så väldigt trevliga och bra studenter såklart!

Kort om Anders Fällström

Fritidsintressen:

skidåkning, natur och friluftsliv, musik, spelar piano, kyrkorgel och klarinett

Okänd karriär: 

i ett dixieband från Sollefteå

Senast lästa bok: 

”40 dagar utan skugga” av Olivier Truc

Senast sedda film: 

en Bondfilm på ett hotell i Gällivare 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu