Problem med kontering av konferensrum är lösta

Spara favorit 13 feb februari 2017
Exteriör, Åkroken

I mitten av januari (den 13/1) uppmärksammades några mindre problem vid bokning av konferensrum via portalen enligt den nya rutinen från 2017-01-01. Samtliga problem enligt den information vi då lade ut är nu lösta.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu