Justeringar i huvudmenyn på miun.se

Spara favorit 27 feb februari 2017

Mittuniversitetet har under måndagen justerat huvudmenyn på miun.se. ”Näringsliv och samhälle” och ”Om oss” har slagits samman till ”Möt Mittuniversitetet”, som är en ny menylänk på webben.

Syftet med förändringen är att underlätta för våra besökare, inte minst potentiella samarbetspartners, att orientera sig på miun.se. Under den nya länken ”Möt Mittuniversitetet” finns tydligare ingångar som leder besökaren vidare till mer detaljerad information om möjligheten att samarbeta med studenter och forskare vid universitetet. Under länken finns även fakta om själva lärosätet, till exempel information om organisationen och lediga anställningar. 

Förhoppningen är att det nya upplägget skapar en mer naturlig och välkomnande ingång till samverkansfrågor och information av mer generell karaktär på Mittuniversitetets webbplats.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu