Ärende om oredlighet i forskning utreds

Spara favorit 15 feb februari 2017

Mittuniversitetet överlämnar ett ärende om misstänkt oredlighet i forskning för en extern granskning och utredning.

En forskare vid Mittuniversitetet har anmälts för oredlighet i forskning. Anmälaren anser att den aktuella forskaren har plagierat en text i samband med ansökan för forskningsanslag och inför forskningsfinansiärer refererat till kommande vetenskapliga texter med en annan status än vid tidpunkten för ansökan.

- Vi tar allvarligt på uppgifterna, forskningsfusk är något som inte får förekomma. Efter en inledande undersökning där vi tagit in uppgifter från anmälaren och den aktuella forskaren så tar vi nu extern experthjälp för vidare bedömning, säger Susanna Öhman, dekan.

För att säkerställa en oberoende bedömning av ärendet blir det ”Expertgruppen för oredlighet i forskning” vid Centrala etikprövningsnämnden som kommer att utreda ärendet vidare och senare lämna sin bedömning om det ska ses som ett konstaterat fall av oredlighet. Den aktuella forskaren bestrider att så skulle vara fallet.

Det anmälda fallet handlar om forskning där inga utomstående personer har berörts eller på något sätt har kommit till skada till följd av den eventuella oredligheten. Berörda forskningsfinansiärer har meddelats om utredningen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu